Onder andere Yin Yoga, Shiatsu, Acupunctuur en Tui-Na massage zijn gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskunde. Deze filosofie gaat uit van vijf elementen, vijf seizoenen en bijbehorende orgaan-meridianen.

DE VIJF ELEMENTEN
Als we naar de natuur kijken zien we een cyclisch proces.

In de lente ontkiemen zaden. Zij groeien in de zomer verder uit. In de nazomer kan geoogst worden. De herfst is een periode van verval: bladeren vallen van de bomen en beginnen te verteren en zullen het voedsel vormen voor de planten in het nieuwe jaar. De winter is de periode waarin alles tot rust komt. Daarna is er weer een sterke kracht aanwezig om in de lente de cyclus van groei en bloei te starten.

Niet alleen de planten, maar alles in het universum is onderworpen aan een cyclisch proces van elkaar opeenvolgende fasen. Ook wij als mensen zijn onderworpen aan het jaarritme (van de seizoenen). Kijken we naar een totaal mensenleven, dan zien we dat er eveneens sprake is van een proces met dezelfde kenmerken: geboorte (lente), enz..

We zien het proces van opeenvolgende fasen en volgens vaste patronen terugkeren: in jaarritmes, levensritmes en ritmen van eeuwen en van fracties van een seconde.

Zien we de ritmen van de opeenvolgende fasen, dan kunnen we deze gebruiken om het leven, de wereld, ziekte en gezondheid te interpreteren. Zowel de Griekse oudheid, als de Chinezen kennen een model van 5 elementen. Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde is er buiten de Yin en Yang filosofie ook een belangrijke rol weg gelegd voor de Wu Xing.

Wu Xing is de Elementenleer.
Het uitgangspunt van deze theorie is dat alles voortdurend in beweging is. Dat geldt voor de cyclus van de seizoenen, het ritme van de dag, maar ook voor het functioneren van de mens.

De vijf elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Deze vijf elementen corresponderen met organen in het menselijk lichaam. De energie stroomt in een bepaalde volgorde van het ene element naar het andere.

Ieder orgaan valt onder één van deze elementen:

Ieder element kent zijn eigen typering, zwaktes en eigenschappen en zijn gekoppeld aan een seizoen, aan lichamelijke en mentale processen en daardoor dus ook aan bepaalde ziektebeelden. Hierdoor kunnen er ook behandelingen ingezet worden die zorgen voor het gezond houden of maken van deze elementen.

Het gaat om de volgende Vijf Elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal, Water

Elk van de Vijf Elementen staat voor een bepaalde fase binnen de levenscyclus. Heel kort door de bocht zijn die als volgt te beschrijven:

Alle elementen staan binnen de holistische visie van de TCM in contact met elkaar en met de geest (Shen). Doordat de elementen elkaar voeden en controleren is het van belang dat de elementen in balans blijven.

Zo kunnen elementen met de juiste voeding versterkt worden en zijn er kruiden die hier bij kunnen helpen. Doordat de elementen ook gekoppeld zijn aan organen binnen het lichaam en de meridianen waardoor onze levensenergie Qi loopt kan er ook gestimuleerd en afgestemd worden met o.a. Yin Yoga, acupunctuur of een gerichte Shiatsu of Tui-na behandeling.

In de komende nieuwsbrieven zal ik de Vijf Elementen kort gaan beschrijven en een geef ik je een passende kleine Yin Yoga serie oor thuis, om jouw Element in balans te brengen.

ENJOY!