Huisregels Y.I.N. Sneek

Locatie en tijdens les:

 • De ruimtes zijn 15 minuten voor aanvang van de les geopend.
 • Gelieve min. 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn zodat de les op tijd kan starten.
 • Gelieve stilte en rust in de gang en in de ruimtes
 • Eten is niet toegestaan in de ruimtes.
 • Drank in de ruimtes mag mits in goed afgesloten bidon of flesje.
 • Mobiele telefoons dienen tijdens de les uit of op vliegtuigmodus te staan.
 • De ruimtes mogen niet worden betreden met schoenen. .
 • Kostbare spullen mogen mee de ruimtes in.
 • Ben je in bezit van een eigen yoga mat gelieve deze mee te nemen.
 • Het is verplicht om een grote badhanddoek of deken te gebruiken over de yogamat tenzij de yogamat van jezelf is.

 

Extra regels voor deelname Hot Yin, i.v.m. hygiëne: 

 • Verplicht gebruik van een volledig dekkend badlaken over de yogamat.
 • Verplicht gebruik kleine handdoek voor over het meditatie kussen.
 • Mat en/of handdoeken vergeten? Dan zijn deze, tegen betaling, te huur bij de balie.
 • GEEN VRIJE INLOOP. In verband met maximaal 10 plaatsen dien je je, max 5 uur van te voren, voor deelname aan een hot Yin les van te voren aan te melden via: www.yinsneek.nl
 • Mocht je toch op goed geluk komen dan gaan aangemelde deelnemers voor.  VOL = VOL 
 • Voor de Hot Yin lessen vallen binnen het reguliere lidmaatschap.

Alle lessen gaan het gehele jaar door tenzij:

 • De docent ziek is of afwezig om andere gegronde reden.
 • de lesdag op een officiële feestdag valt en er geen aangepast rooster is aangeboden.
 • Het kan voorkomen dat een les van het rooster wordt gehaald i.v.m. te weinig animo.

Als een les niet doorgaat is dit te lezen in het lesrooster op onze site.

Ziekte/blessure/zwangerschap: 

 • Als de consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de yoga activiteiten als gevolg van zwangerschap, een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de houdbaarheiddatum van de rittenkaart aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Het doorgeven van ziekte enz dient schriftelijk te geschieden dmv een mail naar Y.I.N.Sneek.

Annuleringvoorwaarden evenement:

 • Je dient het annuleren van een evenement altijd per mail aan ons door te geven. De annulering is pas rond, wanneer je ook daadwerkelijk een bevestiging van onze kant hebt ontvangen. Let hier op!
 • Een evenement kun je tot 3 weken voor aanvang kosteloos annuleren. Daarna bedraagt annuleren 50% van het tarief.
  Annuleer je binnen 1 week voor aanvang, dan is het volledige bedrag verschuldigd.
 • Bij onverhoopte annulering van een evenement door Y.I.N. Sneek wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Eigen risico en aansprakelijkheid.
Annuleren door Y.I.N. Sneek

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • NHC|Y.I.N. Sneek is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • NHC|Y.I.N. Sneek behoudt zich het recht cursisten te weigeren indien zij hiervoor een gegronde reden kent.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord met de algemene voorwaarden.