– Missie & visie –

 

Your Inner Nature, de visie die wij als YIN Sneek uitdragen.
Een levensbeschouwelijke zienswijze.
Geen religie, geen oefening waarbij je streeft om je lichaam zo perfect mogelijk neer te leggen, 
maar YIN verbonden met jou, jezelf, het individu.

Het gaat over het “ik” en daarmee ook het groter geheel.
Op de mat, -in de yinhouding-  jezelf verbinden met dat waar “beleven” voor staat.
 Zonder echte beweging en met volle aandacht in het moment.
In vertraging en verstilling op reis naar steeds minder.
Wij geloven in de eindeloze veer- en herstelkracht van jezelf.
Het natuurlijke vermogen van jezelf om te kunnen herstellen, groeien maar ook om je verder te kunnen ontwikkelen.
Dit alles door eerst weer de verbinding te maken met dat waar het werkelijk over gaat.
YIN, jouw innerlijke zelf, jouw innerlijke zijn en vanuit daar te verbinden met datgeen wat leeft in jou.