YIN 3.3: DE INNOVATIE BINNEN DE YIN YOGA
(Een nieuwe Yin Yoga vorm neergezet door onze eigen Yin Yoga Academy, Bivag Sneek)

WAT MAAKT YIN 3.3 ANDERS?
In Yin 3.3 maken we gebruik van herhaling.
Herhaling maakt dat we gaan herinneren.
Herinneren maakt dat we kunnen gaan herkennen.